Seaslate: Plastic afval uit zee als gevelbekleding

  • Geen onderdeel van een categorie
Arne Rossel

Op 23 juni opende de circulaire hub O.666 zijn deuren in de Belgische stad Oostende. De Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de stad Oostende en O.666 sloten een overeenkomst om de locatie van de voormalige Noordzeebunkers nieuw leven in te blazen en een succesvolle toekomst te bieden. Samen ontwikkelen ze de sites tot een levendige buurt waar de Oostendenaren zich kunnen onderdompelen in een wereld van creativiteit en circulariteit.

Plastic afval uit zee als grondstof voor de gevelbekleding

Om de problematiek van zwerfvuil aan de kust aan te pakken verzamelen de Proper Strand Lopers plastic afval in en rond de Noordzeekust dat verwerkt wordt tot tegels voor gevelbekleding in het project ‘Seaslate’ (letterlijk: zeeleisteen). Proper Strand Lopers biedt expertise in zwerfvuil rond de kust van de Noordzee, VIVES Hogeschool bouwde een machine die leisteen maakt van dat plastic en de gevel van O.666 dient als testcase voor dat prototype. Het Economisch Huis biedt de startende creatievelingen concrete ondersteuning om de operatie te professionaliseren en zorgt met het 2 Zeeën-project Upcycle Your Waste voor extra plastic afval van bedrijven. Het is zeker interessant om te evalueren hoe de tegels bestand zijn tegen vocht, wind, zon en zout aan zee. Hoewel O.666 niet de omvang heeft om grootschalige productieprocessen te ondersteunen, is het echter de perfecte plek om dit soort initiatieven op te zetten en de ruimte te geven om te experimenteren.

Hoe het gebouw evolueerde van een vervallen kraakpand naar een circulaire hub

Het terrein rond het gebouw was zo sterk vervuild dat geen enkele partij interesse had om te investeren in de sanering en herontwikkeling. In 2013 kocht de OVAM het pand voor een symbolische euro en vonden verschillende vzw’s een locatie voor hun activiteiten. De OVAM stond in voor een gedeeltelijke renovatie op voorwaarde dat de activiteiten van de vzw’s nauw aansluiten bij de circulaire economie. Stad Oostende stelde in haar meerjarenplan extra middelen ter beschikking om O.666 te ondersteunen. De wijk wordt hét klimaatdistrict bij uitstek door onder meer de toekomstige aansluiting van de woontorens op het warmtenet, de aanwezigheid van de City River en de duinformatie op het strand. Een circulaire hub zoals O.666 past perfect in dat plaatje.

Zo zal de gevel er uiteindelijk uitzien

Wil je meer weten over deze specifieke case of wil je deelnemen aan Upcycle Your Waste, neem dan contact met ons op via arne.rossel@economischhuis.be of via de partner in jouw regio (Zie: https://upcycleyourwaste.com/nl/contact/)

Meer nieuws

Alle nieuws