Over het project

Hier leest u meer over wat het project Upcycle Your Waste precies inhoudt, de doelstellingen van het project, onze partners, betrokken bedrijventerreinen en de beoogde producten.

Wat is upcycling?

Doel van het project is bedrijven te ondersteunen bij het omzetten van afval naar nieuwe grondstoffen. (Klik op de afbeelding om de video te bekijken)

Meer over het project

Het Upcycle Your Waste-project ondersteunt kleine bedrijven om hun bedrijfsafval om te zetten in waardevolle grondstoffen. Dit kan door een circulaire aanpak, zoals hergebruik van afvalmaterialen, of door een groen aankoopbeleid. Voor veel bedrijven is het lastig deze stap te zetten, door een gebrek aan de juiste kennis of de schaalgrootte.

Onze projectpartners

De 8 Upcycle Your Waste-partners zijn lokale autoriteiten, bedrijfsverenigingen en kennisinstituten van overal in het 2 Zeeëngebied in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk die bedrijven willen helpen om de verschuiving richting een circulaire economie te versnellen.

Onze pilotgebieden

We focussen ons specifiek op 6 businessregio's. In deze 6 regio's ondersteunen we de bedrijven om hun afvalstromen te bundelen en zo gezamenlijk hun afval als grondstof op de markt te brengen. Dit resulteert in 6 pilotregio's waar we upcyclingmethodes van verschillende afvalstromen testen.

Projectoutputs

De opgeleverde outputs aan het einde van het project zijn: de circulaire cases in de pilotgebieden, de aanbestedingen voor upcycling, trainingsprogramma's en een upcyclingleidraad.