Afvalwetgeving in de EU en NL

  • Geen onderdeel van een categorie

Lees hier het verslag: Lees het verslag over EU en NL afvalwetgeving.

De afvalwetgeving van de jaren 70 is uitgebreid, van het voorkomen van negatieve gevolgen voor mens en milieu door ongewenste handelingen met afval (zoals illegaal storten of verbranden), naar mogelijkheden voor hergebruik van afval en de laatste jaren naar het faciliteren van de circulaire economie, waar grondstoffen niet verloren gaan maar in gebruik blijven.

Helaas ervaart het midden- en kleinbedrijf (MKB) de afvalwetgeving vaak als een belemmering voor een nuttig en kwalitatief hoogwaardig gebruik van afval. Door afvalwetgeving op een pragmatische manier beschikbaar te maken en tegelijkertijd MKB-bedrijven te informeren over juridische mogelijkheden om hun afval te upcyclen, verwachten we dat zij afvalwetgeving gaan gebruiken als instrument om hun afval hoogwaardig her te gebruiken

Dit rapport laat dus zien dat er veel kansen zijn voor het MKB om hun afval te upcyclen. Kansen die eigenlijk zelden worden gebruikt. Vaak overheerst de angst voor de “oude” regels. Door samen te werken met upcyclers en de vergunningverlenende instanties in een vroeg stadium te betrekken, kunnen de mogelijkheden voor hoogwaardig en efficiënt gebruik van grondstoffen beter worden benut. Dit rapport het MKB:

  • zich oriënteren op afvalregelgeving;
  • na te gaan aan welke regels ze moeten voldoen;
  • te bepalen welke juridische mogelijkheden er zijn voor hoogwaardige upcycling van bedrijfsafval naar nieuwe grondstoffen en producten.

Hierdoor kunnen bedrijven zich profileren als duurzaam bedrijf en zo nieuwe klanten aantrekken, terwijl ze tegelijkertijd besparen op afvalkosten en uiteindelijke omzet genereren. Afval is immers “slechts” een secundaire grondstof.

De afvalwetgeving in het Vlaamse Gewest in België is hier te vinden: Basisbeginselen afvalwetgeving VL

More news

Alle nieuws