Stad Den Haag – Nederland

Stad Den Haag – Nederland logo

Den Haag zet afval om in grondstoffen
Als internationale stad van vrede en recht streeft Den Haag naar een aantrekkelijke woonomgeving. waarin het gebruik maakt van schone energie, schone mobiliteit en hergebruik van grondstoffen. Het wil haar inwoners een leefomgeving bieden en dit schenken aan bezoekende regeringsleiders, gevestigde internationale organisaties, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Den Haag werkt aan een circulaire economie
Den Haag onderschrijft de landelijke doelstellingen om in 2050 een 100% circulaire samenleving te realiseren. Om dit te bereiken is inzicht nodig in de grondstofstromen in en door de stad zodat deze stromen efficiënter kunnen worden ingezet, bij voorkeur lokaal. De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van circa 600 ton huishoudelijk afval per dag.
Den Haag zet continu maatregelen om de kwaliteit van deze stromen te verbeteren. Het afval van circa 59.000 bedrijven in Den Haag wordt verbrand. Er zijn mogelijkheden om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren en te werken aan de circulaire economie.

Bedrijfsafval bereikt (nog) geen grondstofstatus
Veel bedrijfsafval wordt nog verbrand, ook al is het vaak waardevol. Het bevat grondstoffen voor nieuwe producten. Grondstoffen die ook direct in de stad verkrijgbaar zijn. Bovendien zorgt de lokale verwerking van deze potentiële grondstofstromen voor extra banen.

Hoog tijd voor ‘upcycling van afval’
Om zakelijke kansen te bevorderen heeft Den Haag het initiatief genomen om de belangrijkste partner te zijn in het Europese project: Upcycle Your Waste. Via dit project krijgen ondernemers / bedrijven de mogelijkheid om meer afval te scheiden en gezamenlijk aan te bieden voor hoogwaardige verwerking tot een nieuwe grondstof of product. Met deze zogenaamde “upcycling” kunnen bedrijven hun afvalkosten verlagen, nieuwe zakelijke kansen grijpen, de lokale economie stimuleren en CO2 reduceren. Win-win situaties op alle fronten.

Lees onze flyer hier: DEN HAAG_NL-NL_flyer-UYW.

Events by Stad Den Haag – Nederland

Resourceful The Hague

Locatie: Fokker Terminal, Den Haag Organisatie: Stad Den Haag – Nederland

Benieuwd hoe we met grondstoffen omgaan in een klimaatneutrale stad? Kom naar het evenement 'Resourceful The Hague' op vrijdag 24 juni in de Fokker Terminal.

De mensen van de Europese projecten Resourceful Cities, PlastiCity en Upcycle Your Waste nodigen jou van harte uit om een kijkje te nemen in de Haagse grondstoffentransitie. Samen hebben de projectteams een programma opgesteld met een diversiteit aan workshops en presentaties.

Bezoek nu onze site voor meer informatie en om je te registreren voor deze middag vol inspiratie en ontmoetingen.

Hopelijk tot dan!

Projectteam Resourceful The Hague

Inschrijven
Back to team overview