Neo Eco transformeert sediment in een waterdichte laag (FR)

  • Victor Thery
  • 15/04/2021
Bedrijven

De stad Roubaix ondernam in 2014 de sanering van de drie bekkens van het Barbieux-park. In hetzelfde jaar worden sedimenten verzameld uit elk van de drie bekkens. De karakterisering van deze sedimenten maakt het mogelijk om het meest geschikte herstelproces vast te stellen; de component “afdichting” wordt aanbevolen. De gemeente besluit daarom de 10.000 m3 sediment dat zich in de bassins heeft opgehoopt gedurende honderd jaar te gebruiken om een ​​waterdichte laag te creëren die bedoeld is om de bodem van de bassins te bedekken. Deze laatsten zijn predikanten in 2015, 2016 en 2017.

Er worden verschillende pilots gemaakt met verschillende formuleringen. Na een jaar monitoring bevat de aangenomen formulering 90% sediment en 10% bentoniet, een materiaal dat bekend staat om zijn vermogen om water vast te houden. Daarom werd de productie op veldschaal opgestart en werd het eco-materiaal op de bodem van de vijvers aangebracht. De stad Roubaix heeft zo haar sedimenten in een kortsluiting ontwikkeld, waardoor een nieuwe circulaire economie is ontstaan.

More like this