Gids voor kansen in afvalmanagement

  • Jan-Henk W.
  • 01/09/2021
-UYW OUTPUTS- Autoriteiten Bedrijven Zakelijke ondersteuning

UPCYCLING VAN AFVAL: VERRASSENDE LESSEN

In het kader van Upcycle Your Waste is een gids ontwikkeld om te besparen op kosten voor bedrijfsafval. Het bevat handige tips om bedrijven te helpen bij hun afvalbeheer.

De gids is aangepast aan de hedendaagse afvalsituatie in Nederlanden en Vlaanderen: Gids voor kansen in afvalmanagement (NL) en Gids voor kansen in afvalmanagement (BE).

 

Lees hier de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

Doel van Upcycle Your Waste is om reststromen van bedrijven op een hoger niveau te recyclen, dat wil zeggen: het materiaal op een betere manier te hergebruiken. Ook hergebruik van producten valt hieronder. Niet enkel bedrijven, maar ook openbare besturen kunnen hieruit interessante lessen trekken.

Upcyclen begint bij het scheiden van reststromen in fracties als papier, kunststoffen enzovoort. Om daar een goed inzicht in te krijgen, zijn heel wat bedrijven geïnterviewd over afvalscheiding: wat hen ervan weerhoudt, wat hen stimuleert, en welke hulp ze nodig hebben. Wat er uit al die interviews naar voren kwam, was een flinke verrassing.

Bij het vragen naar de hoeveelheden reststromen (‘afval’) werden de rekeningen erbij gehaald. Wat blijkt is dat vrij veel rekeningen erg vaag zijn in de omschrijving en dat sommige niet klopten. Eerste les: kijk goed uw rekeningen na en stel er vragen over bij uw afvalinzamelaar.  Zo kregen we ook zicht op de prijzen voor bedrijfsafval. Die verschillen namelijk behoorlijk, soms tot wel 300 procent!

Tweede les: informeer eens bij andere inzamelaars of afvalverwerkers of zij een betere prijs kunnen bieden.

Vervolgens werd het aantal containerledigingen per week of maand geteld. Zo konden we de hoeveelheid bedrijfsafval schatten. Hierbij vroegen we naar de belading van de containers voordat ze werden geleegd: Waren ze voor een kwart, de helft, driekwart of helemaal vol? Vaak wisten bedrijven dit zelf niet. Als ze dit nagingen, bleek meer dan eens dat ze te veel containers hadden. Derde les: ga na hoeveel containers u echt nodig heeft. Er worden heel veel containers léég geledigd, en de rekening volgt. Al drie lessen en we zijn nog niet eens bij upcycling gekomen.

Bij de vraag aan bedrijven wat nu zou helpen om meer reststromen apart te houden, was het meest genoemde antwoord ook vrij ontnuchterend: Andere bedrijven dan afvalinzamelaars die deze afgedankte materialen en producten inzamelen. Ook meer kennis over welke reststromen bruikbaar zijn, is welkom. Het antwoord op de vraag wie die extra hulp moest geven was de lokale overheid. Nogal apart, omdat bedrijfsafval door inzamelbedrijven is geregeld en niet door de overheid zoals bij huishoudelijk afval.

En de lessen voor overheden? Kijk nog eens goed naar het bedrijfsafval in uw eigen bedrijf. Er valt veel te besparen. Richt het afvalbeleid zo in, zodat bedrijven proactief geïnformeerd worden over de kansen van scheiding van afvalstromen. Dit leidt niet alleen tot meer kostenbesparing maar ook tot meer hergebruik van afval. En daarmee zetten we weer een stap naar een circulaire wereld.

Het volledige columnartikel kunt u hier lezen: Onderzoek naar bedrijfsafval leidt tot verrassende uitkomsten – Binnenlands Bestuur

 

More like this