Gids voor kansen in afvalmanagement

  • Jan-Henk W.
  • 01/09/2021
-UYW OUTPUTS- Autoriteiten Bedrijven Zakelijke ondersteuning

UPCYCLING VAN AFVAL: VERRASSENDE LESSEN

Bij veel bedrijven is afvalscheiding al een gewone zaak. Toch blijkt dat er nog steeds te veel wordt weggegooid. Daardoor is de afvalrekening in veel gevallen hoger dan nodig. Er valt nog veel te winnen door nog eens kritisch naar het afval in uw bedrijf te kijken. Dit boekje helpt u daarbij.

De gids is aangepast aan de hedendaagse afvalsituatie in Nederlanden en Vlaanderen. Klik op de voor u van toepassing zijnde regio.

Lees hier de interessante tips omtrent afvalbeheer:  Gids voor kansen in afvalmanagement (NL) en Gids voor kansen in afvalmanagement (BE).

 

Lees hier de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

Doel van Upcycle Your Waste is om reststromen van bedrijven op een hoger niveau te recyclen, dat wil zeggen: het materiaal op een betere manier te hergebruiken. Ook hergebruik van producten valt hieronder. Niet enkel bedrijven, maar ook openbare besturen kunnen hieruit interessante lessen trekken.

Upcyclen begint bij het scheiden van reststromen in fracties als papier, kunststoffen enzovoort. Om daar een goed inzicht in te krijgen, is een flinke hoeveelheid bedrijven geïnterviewd over afvalscheiding: wat hen ervan weerhoudt, wat hen stimuleert, en welke hulp ze nodig hebben. Wat er uit al die interviews naar voren kwam, was een flinke verrassing.

Bij het vragen naar de hoeveelheden reststromen (‘afval’) werden de rekeningen erbij gehaald. Wat blijkt is dat vrij veel rekeningen erg vaag zijn in de omschrijving en dat sommige niet klopten. Eerste les: kijk goed uw rekeningen na en stel er vragen over bij uw afvalinzamelaar…. We leerden zo ook over de prijzen voor bedrijfsafval; die verschillen behoorlijk, tot wel 300 procent!

Tweede les: informeer eens bij andere inzamelaars of servicebedrijven of het goedkoper kan.

Vervolgens werd het aantal containerledigingen geteld per week of maand. Zo konden we de hoeveelheid bedrijfsafval schatten. Hierbij vroegen we naar de belading van de containers voordat ze werden geleegd: waren ze voor een kwart, de helft, driekwart of helemaal vol? Vaak wisten bedrijven dit niet. Als ze dit nagingen, bleek meer dan eens dat ze te veel containers hadden. Derde les: ga na hoeveel containers u echt nodig heeft. Er worden heel veel containers léég geledigd, en de rekening volgt. Al drie lessen, en we zijn nog niet eens bij upcycling gekomen.

Bij de vraag aan bedrijven wat nu zou helpen om meer reststromen apart te houden, was het meest genoemde antwoord ook vrij ontnuchterend: bedrijven die het ophalen, en daarmee werden afvalinzamelaars bedoeld. Ook meer kennis over welke reststromen bruikbaar zijn, is welkom. Het antwoord op de vraag wie die extra hulp moest geven was de lokale overheid. Nogal apart, omdat bedrijfsafval door inzamelbedrijven is geregeld en niet door de overheid zoals bij huishoudelijk afval.

En de lessen voor overheden? Kijk nog eens goed naar het bedrijfsafval in uw eigen operationele bedrijf. Er valt veel te besparen. Richt het afvalbeleid in op het proactief informeren van bedrijven in de mogelijkheden van het beter scheiden van hun afvalstromen. Dit leidt niet alleen tot meer kostenbesparing maar ook tot meer hergebruik van afval. En daarmee zetten we weer een stap naar een circulaire wereld.

Het volledige columnartikel kunt u hier lezen: Onderzoek naar bedrijfsafval leidt tot verrassende uitkomsten – Binnenlands Bestuur

 

More like this