Gids voor kansen in afvalmanagement

  • Jan-Henk W.
  • 01/09/2021
-UYW OUTPUTS- Autoriteiten Bedrijven Zakelijke ondersteuning

UPCYCLING VAN AFVAL: VERRASSENDE LESSEN

In het kader van Upcycle Your Waste is een gids ontwikkeld om te besparen op kosten voor bedrijfsafval. Het bevat handige tips om bedrijven te helpen bij hun afvalbeheer.

De gids is aangepast aan de hedendaagse afvalsituatie in Nederland en Vlaanderen: Gids voor kansen in afvalmanagement (Nederland) en Gids voor kansen in afvalmanagement (België).

 

Lees hier de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

Doel van Upcycle Your Waste is om reststromen van bedrijven op een hoger niveau te recyclen, dat wil zeggen: het materiaal op een betere manier te hergebruiken. Ook hergebruik van producten valt hieronder. Niet enkel bedrijven, maar ook openbare besturen kunnen hieruit interessante lessen trekken.

Upcyclen begint bij het scheiden van reststromen in fracties als papier, kunststoffen enzovoort. Om daar een goed inzicht in te krijgen, zijn heel wat bedrijven geïnterviewd over afvalscheiding: wat hen ervan weerhoudt of net stimuleert. De resultaten waren verrassend.

Bij het vragen naar de hoeveelheden reststromen (‘afval’) keken we ook naar de rekeningen. Wat blijkt, is dat vrij veel rekeningen erg vaag zijn in de omschrijving en dat sommige niet klopten. Eerste les: kijk goed uw rekeningen na en stel er vragen over bij uw afvalinzamelaar.  Zo kregen we ook zicht op de prijzen voor bedrijfsafval. Die verschillen namelijk behoorlijk, soms tot wel 300 procent!

Tweede les: Informeer eens bij andere inzamelaars of afvalverwerkers of zij een betere prijs kunnen bieden.

Vervolgens werd het aantal containerledigingen per week of maand geteld. Zo konden we de hoeveelheid bedrijfsafval schatten: Waren ze voor een kwart, de helft, driekwart of helemaal vol? Vaak wisten bedrijven dit zelf niet. Vaak bleek meer dan eens dat ze te veel containers hadden. Derde les: Ga na hoeveel containers u echt nodig heeft. Er worden heel veel containers léég geledigd, en de rekening volgt.

Al drie lessen en we zijn nog niet eens bij upcycling gekomen.

Wat zou helpen om meer reststromen apart te houden, was ook vrij ontnuchterend: Andere bedrijven dan afvalinzamelaars die de restmaterialen komen inzamelen. Ook meer kennis over welke reststromen bruikbaar zijn, is welkom. Bedrijven willen ook dat de lokale overheid extra hulp biedt. Nogal apart, omdat bedrijfsafval door inzamelbedrijven is geregeld en niet door de overheid zoals bij huishoudelijk afval.

Kijk nog eens goed naar het bedrijfsafval in uw eigen bedrijf. Er valt veel te besparen. Richt het afvalbeleid zo in, dat de werknemers proactief geïnformeerd worden over de voordelen van scheiding van afvalstromen. Dit leidt niet alleen tot meer kostenbesparing maar ook tot meer hergebruik van afval. En daarmee zetten we weer een stap naar een circulaire wereld.

 

More like this