TU Delft – Nederland

Bij de TU Delft is duurzaamheid op elk gebied aanwezig: onderwijs, onderzoek en valorisatie. Daarnaast werkt de TU Delft samen met de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam in het Centre of Sustainability. De missie van dit centrum is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen om zo tot een duurzame samenleving te komen. Het toevoegen van meer en betere waarde aan afval, het verminderen van afval en het sluiten van materiaalkringlopen is een belangrijk onderdeel van deze transitie. Zowel de wetenschap als praktijkvoorbeelden laten zien dat er opwindende kansen zijn om verder te kijken dan in termen van afval denken.

Terug naar teamoverzicht