TU Delft – Nederland

Bij de TU Delft is duurzaamheid op elk gebied aanwezig: onderwijs, onderzoek en valorisatie. Daarnaast werkt de TU Delft samen met de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam in het Centre of Sustainability. De missie van dit centrum is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen om zo tot een duurzame samenleving te komen. Het toevoegen van meer en betere waarde aan afval, het verminderen van afval en het sluiten van materiaalkringlopen is een belangrijk onderdeel van deze transitie. Zowel de wetenschap als praktijkvoorbeelden laten zien dat er opwindende kansen zijn om verder te kijken dan in termen van afval denken.

Lees onze flyer hier: TU-DELFT_NL-NL_flyer-UYW.

Evenementen door TU Delft – Nederland

Workshop: meer circulaire economie en minder afval bij MKB op bedrijventerreinen

Locatie: TU Delft Organisatie: TU Delft – Nederland, TU Delft

Slechts 25% van het afval in de MKB-sector wordt hergebruikt. Vaker dan grote bedrijven ondervinden MKB-bedrijven problemen bij de implementatie van een circulaire aanpak vanwege hun beperkte organisatorische, technische en financiële capaciteit. Ons doel als Upcycle your Waste project was om op basis van onderzoek MKB-bedrijven op lokaal niveau te helpen om meer te halen uit afgedankte materialen en producten.

In deze workshop worden het onderzoek en verschillende vormen van aanpak gepresenteerd. Deze kunnen inspirerend zijn voor lokale overheden, parkmanagers en mkb’s om lokaal de circulaire economie op gang te krijgen en te besparen op de afvalrekening. Het doel van de workshop is om de deelnemers te laten zien wat de mogelijkheden zijn en hoe dat “thuis” verder uit te voeren.

Informatie:
Datum: dinsdag 14 maart
Locatie: TU Delft
Deelname: gratis, aanmelden via deze link

Programma:
13.00 – 13.00 uur: Inloop
13.30 – 14.30 uur: presentatie van de bevindingen van het project en veel ruimte voor vragen.
14.30 – 15.00 uur: koffie/thee
15.00 – 16.00 uur: Casussen behandelen in groepen van 5 personen:
– Hoe krijg ik mijn organisatie en omliggende bedrijven warm om meer te halen uit afgedankte producten en materialen? Waar loop ik tegen aan? Hoe kan ik daar mee om gaan?
– Wat kan ik organiseren op het bedrijventerrein en hoe doe ik dat? Hoe zou een ander dat aanpakken?
Het doel van de casussen is dat u aanknopingspunten vindt om er mee aan de slag te gaan.
16.00 uur: borrel

LET OP! Er is plaats voor 20 personen. Bij te veel inschrijvers wordt voorrang gegeven aan gemeenten, bedrijventerrein beheerders, en MKB-bedrijven, die zich het eerste in hebben geschreven. Die krijgen ook z.s.m. een bevestiging. Verder krijgt men enkele dagen van tevoren een routebeschrijving.

 

Inschrijven
Terug naar teamoverzicht