Association of Cities and Regions for sustainable Resource Management – België

Association of Cities and Regions for sustainable Resource Management – België logo

De Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management (ACR +) is een internationaal netwerk van steden en regio’s dat de overgang naar een circulaire economie bevordert. We hebben 90 leden, voornamelijk (netwerken van) lokale en regionale overheden die 1100 gemeenten vertegenwoordigen. ACR + zal de verspreiding van de voortgang en resultaten van het project onder de lokale en regionale autoriteiten ondersteunen en het partnerschap feedback geven over de door het project voorgestelde aanpak, met inbegrip van instrumenten en methodologieën, en zal zijn netwerk activeren om de opleidingsactiviteiten als deel van de capaciteitsopbouw te helpen leveren.

Back to team overview