Wegwijzer Vlaamse afvalwetgeving

  • Arne R.
  • 30/12/2021
-UYW OUTPUTS-

Lees hier de samenvatting: Wegwijzer en tips in de Vlaamse afvalwetgeving.

Door afvalwetgeving op een pragmatische manier beschikbaar te maken en tegelijkertijd bedrijven te informeren over juridische mogelijkheden om hun afval te upcyclen, kunnen ze de wetgeving gaan gebruiken als instrument om hun afval hoogwaardig te hergebruiken.

Dit rapport laat dus zien dat er veel kansen zijn voor kmo’s om hun afval te upcyclen. Kansen die eigenlijk zelden worden gebruikt. Vaak overheerst de angst voor de “oude” regels. Door samen te werken met upcyclers en de vergunningverlenende instanties in een vroeg stadium te betrekken, kunnen de mogelijkheden voor hoogwaardig en efficiënt gebruik van grondstoffen beter worden benut. Dit rapport geeft tips aan de bedrijven om:

  • zich te oriënteren op afvalregelgeving;
  • na te gaan aan welke regels ze moeten voldoen;
  • te bepalen welke juridische mogelijkheden er zijn voor hoogwaardige upcycling van bedrijfsafval naar nieuwe grondstoffen en producten.

Hierdoor kunnen bedrijven zich profileren als duurzaam bedrijf en zo nieuwe klanten aantrekken, terwijl ze tegelijkertijd besparen op afvalkosten en uiteindelijke omzet genereren. Afval is immers ook een grondstof.