Kent County Council – VK

Kent County Council – VK logo

Kent County Council streeft ernaar economische groei te ondersteunen en tegelijkertijd onze natuurlijke en historische omgeving te beschermen en te verbeteren, door gemeenschappen te creëren en in stand te houden die levendig, gezond en
veerkrachtig. De Kent-milieustrategie staat centraal in deze ambities.

Low Carbon Kent is een netwerk van bedrijven die zich bezighouden met en zich aanpassen aan klimaatverandering en milieudruk. We streven ernaar de kosten te minimaliseren door de uitstoot te verminderen en de
kansen van de koolstofarme markt. ‘Upcycle Your Waste’ biedt bedrijven in Kent en Medway een perfecte kans om de voordelen te realiseren die worden geboden door te herzien wat ze gebruiken, wat ze weggooien en hoe ze met anderen kunnen samenwerken om nieuwe businesscases uit dit ‘afval’ te realiseren.

Het is van cruciaal belang dat we de lineaire economie waarin we opereren ondervragen en uitdagen als we een duurzame toekomst voor de planeet als geheel willen veiligstellen. Via het Interreg 2-Zeeën-programma
gedurende drie jaar werken we samen met partners in de hele EU om kennis te delen en de basis te leggen voor een circulaire economie waarvan we hopen dat deze de manier waarop bedrijven over hun denken zullen veranderen
processen en operaties. We willen systemen en knooppunten creëren die afval weer omzetten in hulpbronnen die binnen de provincie kunnen worden gebruikt in plaats van naar elders te worden verscheept voor verwerking, stortplaatsen,
of verbranding.

We zullen stap voor stap met onze bedrijven door het proces werken. We beginnen met in kaart te brengen wat de uitdagingen kunnen zijn als het gaat om het hergebruik van uw afval, gevolgd door een gesprek
over het soort afval dat uw bedrijf produceert. Vervolgens, in de komende drie jaar, is ons algemene doel om in contact te komen met zoveel mogelijk bedrijven (en toeleveringsketens) in het hele land om circulaire-economiemodellen toe te passen, die tastbare voordelen opleveren voor onze gemeenschappen en degenen die er wonen en werken.

Lees onze flyer hier: KENT_EN_flyer-UYW.

Terug naar teamoverzicht