Studenten Vives ontwerpen circulaire houten puzzel

  • Hanne V.
Upcycling-inspiratie

In december hebben de studenten van Vives hun eerste presentaties gegeven van de circulaire bedrijfscase. Uitgangspunt was om van een bestaande afvalstof een nieuw product te ontwerpen. Bedrijven uit Oostende gaven via het project Upcycle Your Waste de benodigde materialen waar de studenten mee aan de slag gingen. Hun eerste prototypes hebben ze voorgesteld voor de jury. In het tweede semester werken ze deze verder uit tot haalbare circulaire businessmodellen.

Business case 1: Verwerking van houtsnippers tot duurzaam speelgoed

Houtzaagsel is een boeiend product dat in meerdere sectoren wordt gebruikt, dit niet alleen in de bouw maar wordt ook gebruikt voor het vervoer van producten. Eén van de grootste sectoren waar ze houtzaagsel of –restanten als afval hebben is de meubelindustrie. Er zijn twee grote voordelen verbonden aan het upcyclen van houtresten voor bedrijven. Het eerste grote voordeel voor bedrijven is dat wanneer men deze afvalstroom upcyclet, men logischerwijs dan ook minder afval moet verwerken. Een tweede voordeel is verbonden aan het klimaat. Doordat men het houtafval in een circulaire economie gaat gebruiken, kan er een steentje bijgedragen worden aan de opwarming van het klimaat. Men recupereert hier hout, waar anders waarschijnlijk bomen voor gekapt zouden worden. Een groep studenten ging aan de slag met deze afvalstroom. Ze kwamen tot het idee om deze houtsnippers te fixeren in osb-platen om hierna dan duurzaam speelgoed van te maken. Tijdens de meerdere brainstormsessie kwamen studenten met het idee om uit deze osb-plaat een reuzepuzzel te ontwerpen voor kinderen van 0,6 m x 1,2 m. Door zijn robuuste samenstelling zou het ideaal zijn om deze puzzel aan te bieden in lagere scholen, speelgoedboxen voor speelstraten, speelpleinwerkingen of als buitenspeelgoed voor een kind. Als tekening op de puzzel werd gekozen voor Mickey Mouse. Deze werd gefixeerd op de osb-plaat door middel van een lasercutter, waarna de puzzelstukken werden uitgesneden met een houtzaag. Het eindresultaat mocht er zijn en nu puzzelen maar!

Heb je een idee en kun je de technische kennis van de studenten en docenten van Vives gebruiken? Neem dan contact op via upcycleyourwaste@vives.be of blijf op de hoogte van het project via deze link

More like this