Rapport Afvalscans bij MKB-ondernemers op ZKD in Den Haag

-UYW OUTPUTS- Bedrijven

Uitkomsten
Aan de afvalscan van het Upcycle your Waste project deden in totaal 81 bedrijven in Den Haag mee, vooral op bedrijfsterrein ZKD. In totaal noteerden zij 7.507 ton afval per jaar. In gewicht zijn de meest genoemde soorten afvalstoffen en afval(producten) hout klasse B (3.607 ton/jr), restafval (1.686 ton/jr) en papier/karton (1.105 ton/jr).

De andere materialen vertegenwoordigen 14% van het totale gewicht. Deze afvalstoffen zijn specifieker benoemd waardoor het makkelijker is om te bepalen of re-/upcycling mogelijk is. Deze stromen worden dus wel herkent maar vaak niet gescheiden verwerkt.

Daarnaast geven ondernemers aan dat er verschillende materialen en afvalproducten zijn die alsnog gescheiden kunnen worden uit het restafval en uit de al gescheiden afvalstromen. Dit wordt bevestigd door de interviewers die constateerden dat hoewel specifieke afvalstromen zijn benoemd in de scan deze desondanks, hoewel ze aanwezig bleken te zijn niet worden gespecificeerd in de scans. Het geconstateerde potentieel van afvalscheiding is daarom waarschijnlijk hoger dan uit de cijfers kan worden afgeleid. 

De verwachting is dat minimaal 10 – 20% van de afvalstromen die nu in de restafvalbak terechtkomen recyclebaar zijn en als gerecycled afval kunnen worden verwerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om hout, papier en karton, kunststoffen, organisch materiaal en swill. Bovendien kunnen ook afvalproducten, zoals dozen, kratten, pallets en dergelijke uit het restafval en geschieden afval worden gehaald en verkocht of verhandeld. Het totale verbeteringsrendement wordt geschat op 15 tot 25%.

Veel ondernemers kennen hun afvalkosten niet of hebben deze niet verstrekt. Bovendien viel op dat de ondernemers niet weten wat de vulgraad van hun afvalbakken is als die worden geleegd. Door de vullingsgraad van de bakken te analyseren en de ophaal frequentie hierop aan te passen kan aanzienlijk op de kosten worden bespaard. 

Het verschil tussen de opgegeven hoogste en laagste prijs voor verwerking van sommige afvalstromen is groot, waardoor voor sommige bedrijven aanzienlijke besparingen zijn te realiseren. Daarnaast kan zelfs nog geld worden bespaard door afvalstromen meer en beter te scheiden. Als laatste kan door de verkoop van verspilde producten her te gebruiken of te verkopen geld worden verdiend.

Kansen
Er liggen dus veel kansen voor ondernemers om efficiënter en kosten effectiever met hun grondstoffen en afval om te gaan. Dit kan niet alleen leiden tot aanzienlijke verbetering van de benutting van grondstoffen en het verhogen van het re-/ en upcyclingpercentage, maar leidt ook tot aanzienlijke kostenbesparing of zelf opbrengsten als afvalproducten als tweedehands producten kunnen worden verkocht. Kortom er is een wereld te winnen voor ondernemers.

Ondersteuning
Het UyW-project heeft specifieke kennis opgebouwd over afvalbeheer en hulpmiddelen ontwikkeld om in de hulpvraag van het MKB te voorzien. Door het gebruiken van de gids voor afvalmanagement en de trainingsmodule, kan de afvalscheiding enorm worden verbeterd en hergebruik en upcycling van afvalstromen en producten worden vergroot. Binnen het project kan die hulp heel concreet en gericht worden aangeboden.

Lees het volledige rapport Afvalscans bij MKB-ondernemers op ZKD in Den Haag