Interviews met MKB-ondernemers over Belemmeringen & Drijfveren

-UYW OUTPUTS- Bedrijven Zakelijke ondersteuning

In het kader van het Upcycle Your Waste project wilden we weten wat het MKB op het ZKD-pilotgebied in Den Haag motiveert of weerhoudt om hun afval te scheiden. De resultaten zijn opgeschreven in een rapport, dat hieronder is samengevat.

Belemmeringen
De belangrijkste barrières voor de implementatie van scheiding zijn:

Gebrek aan tijd
Ondernemers zijn gefocust op het runnen van hun bedrijf. Ze missen de tijd (de bereidheid om tijd te maken) om zich te oriënteren op de mogelijkheden van scheiden, inzamelaars, kosten/winst etc.

Gebrek aan ruimte
Ondernemers vinden dat afval scheiden meer ruimte vraagt ​​(die ze niet hebben), omdat ze verwachten dat er meer afvalcontainers nodig zijn.

Gebrek aan bewustzijn en kennis
Door tijdgebrek lopen ondernemers kennis mis over afval als waardevolle grondstof, wat en hoe van scheiden, geschikte inzamelaars, mogelijkheden voor hergebruik en upcycling, kosten of baten etc. Ze zien alleen afval en geen waardevol product dat kan worden hergebruikt en economische waarde heeft.

Angst voor extra kosten
Ondernemers zijn bang dat meer afval scheiden hen extra geld kost; containers, personele inzet, verwerkingskosten etc. Ondernemers willen graag aanvullende ondersteuning, kennis en financiële hulp. Hulp zou moet komen van hun afvalinzamelaar, de gemeente en in mindere mate de brancheorganisaties.

Drijfveren
De motivatie voor het MKB om afvalscheiding en hergebruik te verbeteren komen voort uit:

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Ondernemers voelen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om hun milieu-impact te verbeteren en daarmee de noodzaak om afval te verminderen en te hergebruiken. Dit is verreweg de meest genoemde drijfveer.

Kostenbesparingen
Ze verwachten dat door meer afvalstromen te scheiden, ze kosten kunnen besparen. Dit staat tegenover de barrière als drempel voor afvalscheiding werden benoemd.

Inzicht in afvalstroom
Ondernemers lijken goed op de hoogte te zijn van de afvalstromen die ze hebben, gezien de genoemde specifieke afvalstromen. Ze missen echter de kennis en de tijd om zich te oriënteren op de mogelijkheden voor hergebruik. 

Kansen
Uit de interviews blijkt dat de ondernemers sterk gemotiveerd zijn om werk te maken van afval-scheiding en -reductie, hergebruik en upcycling. Ze zien ook kansen, maar lijken die niet te kunnen realiseren omdat ze de kennis en hulp missen, die onvoldoende wordt geboden door hun belangrijkste partner, de afvalverwerkers. Het UyW-project kan de intrinsieke drive van ondernemers ondersteunen en kennis, tools en praktische hulp bieden om hun specifieke vragen te beantwoorden. Hierdoor worden barrières overwonnen en kunnen MKB-bedrijven bovendien hun afvalkosten verlagen.

Lees het volledige verslag over interviews met MKB-ondernemers over Belemmeringen & Drijfveren