Economisch Huis Oostende lanceert Europees project over circulaire economie

  • Geen onderdeel van een categorie

Op donderdag 8 oktober 2020 kondigde het Economisch Huis Oostende de start aan van het nieuwe Europese project Upcycle Your Waste. Dit project is bedoeld om bedrijven en kmo’s te stimuleren hun afvalstromen te onderzoeken en afval voortaan te hergebruiken of te recycleren.

Met zijn Europese werkgelegenheidsprojecten ondersteunt het Economisch Huis Oostende bedrijven in hun personeelsbehoeften door hen te helpen met hun vacatures. Met het nieuwe Europees gefinancierde project ‘Upcycle Your Waste’ wil het Economisch Huis Oostende kmo’s (mkb’s) verder stimuleren en acties opzetten om ervoor te zorgen dat innovatieve oplossingen voor een circulaire economie worden geïmplementeerd. Concreet wil het project ‘Upcycle Your Waste’ gezamenlijk de afvalstromen van bedrijven binnen de Zone Plassendale in kaart brengen en de circulaire verwerking van deze afvalstromen vergroten.

‘Upcycle Your Waste’ is een gratis programma om bedrijven te ondersteunen bij het omgaan met afvalstromen en ongewenste bijproducten. Het doel is om dit afval om te zetten in nieuwe grondstoffen, de circulaire economie te ondersteunen en bij te dragen aan een duurzamere planeet. Tegelijkertijd stelt ‘Upcycle Your Waste’ bedrijven in staat om te besparen op afvalgerelateerde kosten.

“De missie van het project en van het Economisch Huis Oostende is om kmo’s (mkb’s) actief stap voor stap te begeleiden naar circulaire oplossingen. Het Economisch Huis Oostende wil bedrijven helpen om organisatorische, technische, financiële, kennis- of andere barrières weg te nemen waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij het implementeren van circulariteit. Daarom werkt ‘Upcycle Your Waste’ op lokaal niveau, in nauwe samenwerking met lokale bedrijven, onderzoekers en lokale overheden”, zegt schepen van Ondernemen van de stad Oostende Charlotte Verkeyn.

Om dit te bereiken levert het programma kennis op maat voor bedrijven, demonstreert het praktische circulaire oplossingen, zet het efficiëntere afvalprocessen op en faciliteert het de samenwerking tussen de kmo’s (mkb’s) en hun relevante stakeholders. Onderzoekers en overheden uit het VK, Frankrijk, Nederland en België gaan samenwerken in een uniek internationaal partnerschap. De komende twee jaar gaan de partners bedrijven in zes geselecteerde pilootregio’s helpen om hun afval op te waarderen. Daarnaast krijgen ze inzicht in de internationale kennis die tijdens het project is opgebouwd.

Het Economisch Huis Oostende is een van de acht partners in dit Europese project en zal voor een periode van twee jaar bedrijven uit de regio Oostende aanmoedigen om deel te nemen aan ‘Upcycle Your Waste’. VIVES neemt deel als kennispartner in het project, wat de afdeling Oostende inhoudelijk  versterkt. VIVES stelt onder meer studenten ter beschikking om het project te realiseren en het model van een uitwisselingsplatform voor recycleerbare producten en good practices te ontwikkelen.

Upcycle Your Waste’ wordt gefinancierd door het Interreg 2 Zeeën-programma dat deel uitmaakt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer nieuws

Alle nieuws