Over het project

Hier leest u meer over wat project Upcycle your Waste precies inhoudt, de beoogde doelstellingen van het project, onze partners en betrokken bedrijventerreinen en de beoogde producten

Wat is upcycling?

Doel van het project is om de invoer van circulaire businesscases te versnellen door hun afval om te zetten in nieuwe grondstoffen. (Klik op de afbeelding om de video te bekijken)

Meer over het project

Het Upcycle Your Waste-project ondersteunt kleine bedrijven (BE: KMO's / NL: MKB) om hun bedrijfsafval om te zetten in waardevolle grondstoffen. De bedrijven kunnen genieten van een circulaire aanpak zoals hergebruik van afvalmaterialen of van een groen aankoopbeleid. Vele bedrijven missen echter de kennis en de schaalgrootte om deze verschuiving zelf te maken.

Onze projectpartners

De 8 Upcycle Your Waste-partners zijn lokale autoriteiten, bedrijfsverenigingen en kennisinstituten van overal in het 2 Zeeëngebied in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk die bedrijven willen helpen om de verschuiving richting een circulaire economie te versnellen.

Onze pilootgebieden

We focussen ons specifiek op 6 businessregio's. In deze 6 regio's ondersteunen we de bedrijven om hun afvalstromen te bundelen en zo gezamenlijk hun afval als grondstof op de markt te brengen. Dit resulteert in 6 pilootregio's waar we upcyclingmethodes van verschillende afvalstromen testen.

Projectoutputs

De opgeleverde outputs aan het einde van het project zijn: de circulaire cases in de pilootgebieden, de aanbestedingen voor upcycling, trainingsprogramma's en een upcyclingleidraad.